اسپلیت گری آیکول اینورتر 12000

0 ريال

مدل (پنل داخلی)iCool-H12H1/Pمدل (پنل خارجی)iCool-H12H1/Mبرندگرینوعکولر گازی اسپلیت دیواریعملکردسرمایشی-گرمایشیمنبع برق V/Ø/Hz۲۲۰/۱/۵۰ظرفیت سرمایش (BTU/h)۱۱۹۴۲ظرفیت گرمایش (BTU/h)۱۲۵۲۲برق ورودی  سرمایش/گرمایش(KW)۰.۹۸۹/۱.۰۸۴سایز کابل برق اص...

اسپلیت گری آیکول اینورتر 18000

0 ريال

مدل (پنل داخلی)iCool-H18H1/Pمدل (پنل خارجی)iCool-H18H1/Mبرندگرینوعکولر گازی اسپلیت دیواریعملکردسرمایشی-گرمایشیمنبع برق V/Ø/Hz۲۲۰/۱/۵۰ظرفیت سرمایش (BTU/h)۱۷۵۰۴ظرفیت گرمایش (BTU/h)۱۷۹۹۸برق ورودی  سرمایش/گرمایش(KW)۱.۴۱/۱.۵۸سایز کابل برق اصلی...

اسپلیت گری آیکول اینورتر 24000

0 ريال

دل (پنل داخلی)iCool-H24H1/Pمدل (پنل خارجی)iCool-H24H1/Mبرندگرینوعکولر گازی اسپلیت دیواریعملکردسرمایشی-گرمایشیمنبع برق V/Ø/Hz۲۲۰/۱/۵۰ظرفیت سرمایش (BTU/h)۲۲۸۶۰ظرفیت گرمایش (BTU/h)۲۴۷۳۷برق ورودی  سرمایش/گرمایش(KW)۱.۹۴/۱.۸۷سایز کابل برق اصلی ...

اسپلیت گری آیکول اینورتر 30000

0 ريال

       مدل دستگاهiCool-H30H1 - Greeکاربریسرمایش و گرمایشبرچسب مصرف انرژیAموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)داردگاز مبردR410ظرفیت سرمایشی - BTU/h30000ظرفیت گرمایشی - BTU/h29000ظرفیت سر...

اسپلیت گری آیکول اینورتر 36000

0 ريال

مدل دستگاهiCool-H36H1 - Greeکاربریسرمایش و گرمایشبرچسب مصرف انرژیAموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)داردگاز مبردR410ظرفیت سرمایشی - BTU/h36000ظرفیت گرمایشی - BTU/h36000ظرفیت هوادهی CFM1200نوع برق مصرفیتک...

اسپلیت اجنرال اینورتر 12000 - کلاس A

89,500,000 ريال

مدل دستگاهASGS12LECAبرچسب مصرف انرژیAموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)داردگاز مبردR410ظرفیت سرمایشی - BTU/h12000ظرفیت گرمایشی - BTU/h12000ظرفیت سرمایشی Kw3.4ظرفیت گرمایشی Kw4.0نوع برق مصرفیتک فاز - 220 ولت...

اسپلیت اجنرال اینورتر 18000 - کلاس A

128,500,000 ريال

مدل دستگاهASGS18LFCAبرچسب مصرف انرژیAموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)داردگاز مبردR410ظرفیت سرمایشی - BTU/h18000ظرفیت گرمایشی - BTU/h18000ظرفیت سرمایشی Kw5.20ظرفیت گرمایشی Kw6.30نوع برق مصرفیتک فاز - 220 و...

اسپلیت اجنرال اینورتر 24000 - کلاس A

159,000,000 ريال

مدل دستگاهASGS24LFCAبرچسب مصرف انرژیAموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)داردگاز مبردR410ظرفیت سرمایشی - BTU/h24000ظرفیت گرمایشی - BTU/h24000ظرفیت سرمایشی Kw7.10ظرفیت گرمایشی Kw8.00نوع برق مصرفیتک فاز - 220 و...

اسپلیت اجنرال اینورتر 30000 - کلاس A

181,500,000 ريال

مدل دستگاهASGS24LFCA - Ogeneralبرچسب مصرف انرژیAموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)داردگاز مبردR410ظرفیت سرمایشی - BTU/h30000ظرفیت گرمایشی - BTU/h30000ظرفیت سرمایشی Kw8.00ظرفیت گرمایشی Kw8.80نوع برق مصرفیتک ...

نمایش 1 تا 9 از 63 (7 صفحه)