تخفيف

اسپلیت سامسونگ گودوان 12000

28,200,000 ريال 31,350,000 ريال -10%

      مدل دستگاهAR13JSSS/AR13KSSSکاربریسرمایش و گرمایشبرچسب مصرف انرژیAموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)داردگاز مبردR410ظرفیت سرمایشی - BTU/h12000ظرفیت گرمایشی - BTU/h13000ظرفیت سرمایشی...

تخفيف

اسپلیت سامسونگ گودوان 18000

38,200,000 ريال 42,350,000 ريال -10%

 مدل دستگاهAR19JSSS/AR19KSSSکاربریسرمایش و گرمایشبرچسب مصرف انرژیAموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)داردگاز مبردR410ظرفیت سرمایشی - BTU/h18000ظرفیت گرمایشی - BTU/h21000ظرفیت سرمایشی Kw5.3ظرفیت گرمایشی ...

تخفيف

اسپلیت سامسونگ گودوان 24000

44,700,000 ريال 49,500,000 ريال -10%

   مدل دستگاهAR25JSSS/AR25KSSSکاربریسرمایش و گرمایشبرچسب مصرف انرژیAموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)داردگاز مبردR410قابلیت برنامه ریزیتایمر 24 ساعتهظرفیت سرمایشی - BTU/h24000ظرفیت گرمایشی - BTU/...

تخفيف

اسپلیت سامسونگ گودوان 9000

26,400,000 ريال 29,700,000 ريال -11%

    مدل دستگاهAR10JSSS/AR10KSSSکاربریسرمایش و گرمایشبرچسب مصرف انرژیAموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)داردگاز مبردR410قابلیت برنامه ریزیتایمر 24 ساعتهظرفیت سرمایشی - BTU/h9000ظرفیت گرمایشی -...

نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)