اسپلیت سامسونگ گودوان 10000

0 ريال

    مدل دستگاهAR10JSSS/AR10KSSSکاربریسرمایش و گرمایشبرچسب مصرف انرژیAموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)داردگاز مبردR410قابلیت برنامه ریزیتایمر 24 ساعتهظرفیت سرمایشی - BTU/h9000ظرفیت گرمایشی -...

اسپلیت سامسونگ گودوان 13000

0 ريال

      مدل دستگاهAR13JSSS/AR13KSSSکاربریسرمایش و گرمایشبرچسب مصرف انرژیAموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)داردگاز مبردR410ظرفیت سرمایشی - BTU/h12000ظرفیت گرمایشی - BTU/h13000ظرفیت سرمایشی...

اسپلیت سامسونگ گودوان 18000

0 ريال

 مدل دستگاهAR19JSSS/AR19KSSSکاربریسرمایش و گرمایشبرچسب مصرف انرژیAموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)داردگاز مبردR410ظرفیت سرمایشی - BTU/h18000ظرفیت گرمایشی - BTU/h21000ظرفیت سرمایشی Kw5.3ظرفیت گرمایشی ...

اسپلیت سامسونگ گودوان 25000

0 ريال

   مدل دستگاهAR25JSSS/AR25KSSSکاربریسرمایش و گرمایشبرچسب مصرف انرژیAموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)داردگاز مبردR410قابلیت برنامه ریزیتایمر 24 ساعتهظرفیت سرمایشی - BTU/h24000ظرفیت گرمایشی - BTU/...

نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)