تخفيف

اسپلیت میتسوبیشی R22 سرد 13000

27,835,000 ريال 29,300,000 ريال -5%

مدل دستگاهMS-GC13VD - MITSUBISHIبرچسب مصرف انرژیBموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدل و حاره اینوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)نداردگاز مبردR22ظرفیت سرمایشی - BTU/h12000ظرفیت سرمایشی Kw3.70ظرفیت گرمایشی Kw-ظرفیت هوادهی CFM350نوع برق مصرفیتک...

تخفيف

اسپلیت میتسوبیشی R22 سرد 18000

33,535,000 ريال 35,300,000 ريال -5%

مدل دستگاهMS-GF18VC - MITSUBISHIبرچسب مصرف انرژیBموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)نداردگاز مبردR22ظرفیت سرمایشی - BTU/h18000ظرفیت سرمایشی Kw5.20ظرفیت گرمایشی Kw-ظرفیت هوادهی CFM530نوع برق مصرفیتک فاز - 220...

تخفيف

اسپلیت میتسوبیشی R22 سرد 24000

38,950,000 ريال 41,000,000 ريال -5%

مدل دستگاهMS-GF24VC - MITSUBISHIبرچسب مصرف انرژیBموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)نداردگاز مبردR22ظرفیت سرمایشی - BTU/h24000ظرفیت سرمایشی Kw6.90ظرفیت گرمایشی Kw-ظرفیت هوادهی CFM600نوع برق مصرفیتک فاز - 220...

تخفيف

اسپلیت میتسوبیشی R22 سرد 30000

52,725,000 ريال 55,500,000 ريال -5%

      مدل دستگاهMS-GF30VC - MITSUBISHIبرچسب مصرف انرژیBموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)نداردگاز مبردR22ظرفیت سرمایشی - BTU/h30000ظرفیت سرمایشی Kw8.4ظرفیت گرمایشی Kw-ظرفیت هوادهی CFM600...

تخفيف

اسپلیت میتسوبیشی R22 سرد 36000

67,260,000 ريال 70,800,000 ريال -5%

 مدل دستگاهMS-D36VC - MITSUBISHIبرچسب مصرف انرژیBموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)نداردگاز مبردR22ظرفیت سرمایشی - BTU/h36000ظرفیت سرمایشی Kw10.55ظرفیت گرمایشی Kw-ظرفیت هوادهی CFM850نوع برق مصرفیتک فاز...

تخفيف

اسپلیت میتسوبیشی R22 سرد و گرم 10000

26,125,000 ريال 27,500,000 ريال -5%

مدل دستگاهMSH-A10VDبرچسب مصرف انرژیBموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)نداردگاز مبردR22ظرفیت سرمایشی - BTU/h9000ظرفیت گرمایشی - BTU/h9000ظرفیت سرمایشی Kw2.50ظرفیت گرمایشی Kw2.75ظرفیت هوادهی CFM350نوع برق مصر...

تخفيف

اسپلیت میتسوبیشی R22 سرد و گرم 13000

29,925,000 ريال 31,500,000 ريال -5%

مدل دستگاهMSH-A13VDبرچسب مصرف انرژیBموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)نداردگاز مبردR22ظرفیت سرمایشی - BTU/h12000ظرفیت گرمایشی - BTU/h12000ظرفیت سرمایشی Kw3.40ظرفیت گرمایشی Kw3.65ظرفیت هوادهی CFM350نوع برق م...

تخفيف

اسپلیت میتسوبیشی R22 سرد و گرم 18000

41,515,000 ريال 43,700,000 ريال -5%

مدل دستگاهMS-GF18VC - MITSUBISHIبرچسب مصرف انرژیBموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)نداردگاز مبردR22ظرفیت سرمایشی - BTU/h18000ظرفیت سرمایشی Kw5.20ظرفیت گرمایشی Kw-ظرفیت هوادهی CFM530نوع برق مصرفیتک فاز - 220...

تخفيف

اسپلیت میتسوبیشی R22 سرد و گرم 24000

50,350,000 ريال 53,000,000 ريال -5%

مدل دستگاهMS-GF24VC - MITSUBISHIبرچسب مصرف انرژیBموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)نداردگاز مبردR22ظرفیت سرمایشی - BTU/h24000ظرفیت سرمایشی Kw6.90ظرفیت گرمایشی Kw-ظرفیت هوادهی CFM600نوع برق مصرفیتک فاز - 220...

نمایش 1 تا 9 از 10 (2 صفحه)