پکیج بوش 24000 کلاس 6000w

0 ريال

مدل دستگاهBosch - WBN 6000-24CRNبرچسب مصرف انرژیAموقعیت نصب دستگاهدیواریسیستم احتراقدو مبدل حرارتیمحفظه احتراق بسته (فن)داردنمایشگر عیب یاب هوشمند دیجیتالداردقابلیت برنامه ریزیداردگرمایش اسمی - Kcal24000توان خروجی - Kw24ظرفیت حرارتی - Kcal/h24.000دبی...

پکیج بوش 28000 کلاس 6000w

0 ريال

مدل دستگاهBosch - WBN 6000-28CRNبرچسب مصرف انرژیAموقعیت نصب دستگاهدیواریسیستم احتراقدو مبدل حرارتیمحفظه احتراق بسته (فن)داردنمایشگر عیب یاب هوشمند دیجیتالداردقابلیت برنامه ریزیداردگرمایش اسمی - Kcal28000توان خروجی - Kw28ظرفیت حرارتی - Kcal/h28000دبی ...

پکیج بوش35000 کلاس 6000w

0 ريال

  مدل دستگاهBosch - WBN 6000-35CRNنوعدیجیتالبرچسب مصرف انرژینامشخصموقعیت نصب دستگاهدیواریسیستم احتراقدو مبدل حرارتیمحفظه احتراق بسته (فن)داردنمایشگر عیب یاب هوشمند دیجیتالداردقابلیت برنامه ریزیداردگرمایش اسمی - Kcal35000 و بالاترتوان خروجی ...

نمایش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)