پکیج ایلو مینی 28000

0 ريال

  مدل دستگاهEOLO MINI 28برچسب مصرف انرژینامشخصموقعیت نصب دستگاهدیواریسیستم احتراقدو مبدل حرارتیمحفظه احتراق بسته (فن)داردنمایشگر عیب یاب هوشمند دیجیتالداردقابلیت برنامه ریزینداردگرمایش اسمی - Kcal28000توان خروجی - Kw28ظرفیت حرارتی - Kcal/h2...

پکیج ایمرگاس نایک استار24000

0 ريال

مدل دستگاهNIKE STAR 24برچسب مصرف انرژینامشخصموقعیت نصب دستگاهدیواریسیستم احتراقتک مبدل حرارتیمحفظه احتراق بسته (فن)نداردنمایشگر عیب یاب هوشمند دیجیتالداردگرمایش اسمی - Kcal24000توان خروجی - Kw23.6ظرفیت حرارتی - Kcal/h23000دبی آبگرم مصرفی 30 درجه - Lt...

پکیج ایمرگاس ایلو مایتوس 24000

0 ريال

   مدل دستگاهEOLO MYTHOS 24برچسب مصرف انرژینامشخصموقعیت نصب دستگاهدیواریسیستم احتراقدو مبدل حرارتیمحفظه احتراق بسته (فن)داردنمایشگر عیب یاب هوشمند دیجیتالداردقابلیت برنامه ریزینداردگرمایش اسمی -...

پکیج ایمرگاس ایلو استار24000

0 ريال

 مدل دستگاهEOLO STAR24برچسب مصرف انرژینامشخصموقعیت نصب دستگاهدیواریسیستم احتراقتک مبدل حرارتیمحفظه احتراق بسته (فن)داردنمایشگر عیب یاب هوشمند دیجیتالداردقابلیت برنامه ریزی-گرمایش اسمی - Kcal24000توان خروجی - Kw23.8ظرفیت حرارتی - Kcal/h23000دبی آ...

پکیج ایمرگاس ایلو مایور 32

0 ريال

  مدل دستگاهEOLO MAIOR 32برچسب مصرف انرژینامشخصموقعیت نصب دستگاهدیواریسیستم احتراقدو مبدل حرارتیمحفظه احتراق بسته (فن)داردنمایشگر عیب یاب هوشمند دیجیتالداردقابلیت برنامه ریزینداردگرمایش اسمی - Kcal32000توان خروجی - Kw32.0ظرفیت حرارتی - Kcal...

پکیج ایمرگاس ایلو مینی 24000

0 ريال

   مدل دستگاهEOLO MINI 24برچسب مصرف انرژینامشخصموقعیت نصب دستگاهدیواریسیستم احتراقدو مبدل حرارتیمحفظه احتراق بسته (فن)داردنمایشگر عیب یاب هوشمند دیجیتالداردقابلیت برنامه ریزینداردگرمایش اسمی - Kcal24000توان خروجی - Kw24ظرفیت حرارتی - Kcal/h...

پکیج ایمرگاس زئوس 24

0 ريال

     مدل دستگاهZEUS 24برچسب مصرف انرژینامشخصموقعیت نصب دستگاهدیواریسیستم احتراقدو مبدل مخزن دارمحفظه احتراق بسته (فن)داردنمایشگر عیب یاب هوشمند دیجیتالداردقابلیت برنامه ریزینداردگرمایش اسمی - Kcal24000توان خروجی - Kw24ظرفیت حرارتی - Kc...

پکیج ایمرگاس زئوس 28

0 ريال

  مدل دستگاهZEUS 28برچسب مصرف انرژینامشخصموقعیت نصب دستگاهدیواریسیستم احتراقدو مبدل مخزن دارمحفظه احتراق بسته (فن)داردنمایشگر عیب یاب هوشمند دیجیتالداردقابلیت برنامه ریزینداردگرمایش اسمی - Kcal28000توان خروجی - Kw28ظرفیت حرارتی - Kcal/h2408...

پکیج ایمرگاس زئوس 32 سوپریور

0 ريال

  مدل دستگاهZEUS SUPERIOR 32برچسب مصرف انرژینامشخصموقعیت نصب دستگاهدیواریسیستم احتراقدو مبدل مخزن دارمحفظه احتراق بسته (فن)داردنمایشگر عیب یاب هوشمند دیجیتالداردقابلیت برنامه ریزیداردگرمایش اسمی - Kcal32000توان خروجی - Kw31.7ظرفیت حرارتی - ...

نمایش 1 تا 9 از 19 (3 صفحه)