ال جی

اسپلیت ال جی نکست پلاس 12000

0 ريال

  مدل دستگاهBV126STQ - LGبرچسب مصرف انرژیA+موقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)داردگاز مبردR410ظرفیت سرمایشی - BTU/h12000ظرفیت گرمایشی - BTU/h12000ظرفیت سرمایشی Kw3.4ظرفیت گرمایشی Kw3.9نوع برق مصرفی...

اسپلیت ال جی نکست پلاس 18000

0 ريال

 مدل دستگاهBV186STQ - LGبرچسب مصرف انرژیA+موقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)داردگاز مبردR410ظرفیت سرمایشی - BTU/h18000ظرفیت گرمایشی - BTU/h18000ظرفیت سرمایشی Kw4.9ظرفیت گرمایشی Kw5.9نوع برق مصرفیتک فاز...

اسپلیت ال جی نکست پلاس 27000

0 ريال

 مدل دستگاهNP277SK1- LGبرچسب مصرف انرژیA+موقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)داردگاز مبردR410ظرفیت سرمایشی - BTU/h27000ظرفیت گرمایشی - BTU/h27000ظرفیت سرمایشی Kw6.9ظرفیت گرمایشی Kw7.9نوع برق مصرفیتک فاز ...

اسپلیت ال جی نکست پلاس 30000

0 ريال

    مدل دستگاهBV-096STQ - LGبرچسب مصرف انرژیA+موقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)داردگاز مبردR410ظرفیت سرمایشی - BTU/h30000ظرفیت گرمایشی - BTU/h30000ظرفیت سرمایشی Kw2.4ظرفیت گرمایشی Kw3.3نوع ب...

اسپلیت ال جی نکست پلاس 9000

0 ريال

    مدل دستگاهBV-096STQ - LGبرچسب مصرف انرژیA+موقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)داردگاز مبردR410ظرفیت سرمایشی - BTU/h9000ظرفیت گرمایشی - BTU/h9000ظرفیت سرمایشی Kw2.4ظرفیت گرمایشی Kw3.3نوع برق...

اسپلیت نکست تایتان اینورتر 12000

0 ريال

     مدل دستگاهNT127SK3کاربریسرمایش و گرمایشبرچسب مصرف انرژیA+موقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)داردگاز مبردR410قابلیت برنامه ریزیداردظرفیت سرمایشی - BTU/h12000ظرفیت گرمایشی - BTU/h12000ظرفیت...

اسپلیت نکست تایتان اینورتر 18000

0 ريال

   مدل دستگاهNT187SK3کاربریسرمایش و گرمایشبرچسب مصرف انرژیA+موقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)داردگاز مبردR410قابلیت برنامه ریزیداردظرفیت سرمایشی - BTU/h18000ظرفیت گرمایشی - BTU/h18000ظرفیت سرمایش...

اسپلیت نکست تایتان اینورتر 24000

0 ريال

مدل دستگاهNT247SK3کاربریسرمایش و گرمایشبرچسب مصرف انرژیA++موقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)داردگاز مبردR410قابلیت برنامه ریزیداردظرفیت سرمایشی - BTU/h24000ظرفیت گرمایشی - BTU/h24000ظرفیت سرمایشی - تن2ظرفیت...

اسپلیت نکست تایتان اینورتر 9000

0 ريال

مدل دستگاهNT097SK3کاربریسرمایش و گرمایشبرچسب مصرف انرژیA+موقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)داردگاز مبردR410قابلیت برنامه ریزیداردظرفیت سرمایشی - BTU/h9000ظرفیت گرمایشی - BTU/h9000ظرفیت سرمایشی - تن-ظرفیت سر...

نمایش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)