میتسوبیشی

اسپلیت میتسوبیشی R22 سرد 13000

0 ريال

مدل دستگاهMS-GC13VD - MITSUBISHIبرچسب مصرف انرژیBموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدل و حاره اینوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)نداردگاز مبردR22ظرفیت سرمایشی - BTU/h12000ظرفیت سرمایشی Kw3.70ظرفیت گرمایشی Kw-ظرفیت هوادهی CFM350نوع برق مصرفیتک...

اسپلیت میتسوبیشی R22 سرد 18000

0 ريال

مدل دستگاهMS-GF18VC - MITSUBISHIبرچسب مصرف انرژیBموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)نداردگاز مبردR22ظرفیت سرمایشی - BTU/h18000ظرفیت سرمایشی Kw5.20ظرفیت گرمایشی Kw-ظرفیت هوادهی CFM530نوع برق مصرفیتک فاز - 220...

اسپلیت میتسوبیشی R22 سرد 24000

0 ريال

مدل دستگاهMS-GF24VC - MITSUBISHIبرچسب مصرف انرژیBموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)نداردگاز مبردR22ظرفیت سرمایشی - BTU/h24000ظرفیت سرمایشی Kw6.90ظرفیت گرمایشی Kw-ظرفیت هوادهی CFM600نوع برق مصرفیتک فاز - 220...

اسپلیت میتسوبیشی R22 سرد 30000

0 ريال

      مدل دستگاهMS-GF30VC - MITSUBISHIبرچسب مصرف انرژیBموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)نداردگاز مبردR22ظرفیت سرمایشی - BTU/h30000ظرفیت سرمایشی Kw8.4ظرفیت گرمایشی Kw-ظرفیت هوادهی CFM600...

اسپلیت میتسوبیشی R22 سرد 36000

0 ريال

 مدل دستگاهMS-D36VC - MITSUBISHIبرچسب مصرف انرژیBموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)نداردگاز مبردR22ظرفیت سرمایشی - BTU/h36000ظرفیت سرمایشی Kw10.55ظرفیت گرمایشی Kw-ظرفیت هوادهی CFM850نوع برق مصرفیتک فاز...

اسپلیت میتسوبیشی R22 سرد و گرم 10000

0 ريال

مدل دستگاهMSH-A10VDبرچسب مصرف انرژیBموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)نداردگاز مبردR22ظرفیت سرمایشی - BTU/h9000ظرفیت گرمایشی - BTU/h9000ظرفیت سرمایشی Kw2.50ظرفیت گرمایشی Kw2.75ظرفیت هوادهی CFM350نوع برق مصر...

اسپلیت میتسوبیشی R22 سرد و گرم 13000

0 ريال

مدل دستگاهMSH-A13VDبرچسب مصرف انرژیBموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)نداردگاز مبردR22ظرفیت سرمایشی - BTU/h12000ظرفیت گرمایشی - BTU/h12000ظرفیت سرمایشی Kw3.40ظرفیت گرمایشی Kw3.65ظرفیت هوادهی CFM350نوع برق م...

اسپلیت میتسوبیشی R22 سرد و گرم 18000

0 ريال

مدل دستگاهMS-GF18VC - MITSUBISHIبرچسب مصرف انرژیBموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)نداردگاز مبردR22ظرفیت سرمایشی - BTU/h18000ظرفیت سرمایشی Kw5.20ظرفیت گرمایشی Kw-ظرفیت هوادهی CFM530نوع برق مصرفیتک فاز - 220...

اسپلیت میتسوبیشی R22 سرد و گرم 24000

0 ريال

مدل دستگاهMS-GF24VC - MITSUBISHIبرچسب مصرف انرژیBموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)نداردگاز مبردR22ظرفیت سرمایشی - BTU/h24000ظرفیت سرمایشی Kw6.90ظرفیت گرمایشی Kw-ظرفیت هوادهی CFM600نوع برق مصرفیتک فاز - 220...

نمایش 1 تا 9 از 10 (2 صفحه)