بوتان

حوله خشک کن 10 لول بوتان

1,562,933 ريال

مشخصات فنی شرح واحد BST 60*50 – 10 جنس –  فولاد ارتفاع آکس mm ۵۰۰ عرض mm ۵۳۰ ارتفاع کل mm ۶۲۳ وزن kg ۴٫۲ حجم آب گیری lit ۲٫۷ توان حرارتی خروجی  ΔT=60 W ۳۷۲ توان حرارتی خروجی...

حوله خشک کن 14 لول بوتان

1,902,047 ريال

مشخصات فنی شرح واحد BST 60*50 – 14 جنس – فولاد ارتفاع آکس mm ۵۰۰ عرض mm ۵۳۰ ارتفاع کل mm ۶۲۳ وزن kg ۵ حجم آب گیری lit ۳٫۲ توان حرارتی خروجی  ΔT=60 W ۵۲۰ توان حرارتی خروجی  Δ...

حوله خشک کن 19 لول بوتان

2,341,786 ريال

مشخصات فنی شرح واحد BST 80*50 – 19 جنس فولاد – ارتفاع آکس mm ۵۰۰ عرض mm ۵۳۰ ارتفاع کل mm ۸۰۸ وزن kg ۶٫۷ حجم آب گیری lit ۴٫۷ توان حرارتی خروجی  ΔT=60 W ۷۰۶ توان حرارتی خروجی  ...

رادیاتور پره ای بوتان ال پریمو

653,000 ريال

شرحواحدIL PrimoH500ارتفاع آکس Amm۵۰۰ارتفاع کل   Hmm۵۷۷عرض        Wmm۸۰عمق        Dmm۹۵قطر لوله ورودیinch۱وزن تقریبیkg۱٫۴حجم آبlit۰٫۴۷توان حرارتی    ΔT=60W۱...

رادیاتور پره ای بوتان ویتوریا

660,000 ريال

شرحواحدVittoriaH350ارتفاع آکس Amm۳۵۰ارتفاع کل Hmm۴۲۷عرض Wmm۸۰عمق Dmm۹۵قطر لوله ورودیinch۱وزن تقریبیkg۱٫۰حجم آبlit۰٫۳۴توان حرارتی ΔT=60W۱۳۵توان حرارتی ΔT=60kcal/hr۱۱۶N۱٫۲۸۹...

پکیج بوتان بنسره پرو 28

0 ريال

شرحواحدمقدارظرفیت حرارتی ورودیkW۳۱٫۳ظرفیت حرارتی ورودیkcal/hr۲۶,۹۰۰ظرفیت حرارتی خروجیkW۲۹ظرفیت حرارتی خروجیkcal/hr۲۵,۰۰۰حداکثر دمای آب مدار گرمایشC°۹۰حداکثر دمای آب مدار آب گرمC°۶۳حداقل فشار آب راه اندازbar۰٫۱۵حداکثر ارتفاع پمپm.w.c۵ظرفیت منبع انبساط...

پکیج بوتان بنسره پرو 30000 فن دار

0 ريال

شرحواحدمقدارظرفیت حرارتی ورودیkW۳۲٫۴ظرفیت حرارتی ورودیkcal/hr۲۸،۰۰۰ظرفیت حرارتی خروجیkW۳۰٫۳۶ظرفیت حرارتی خروجیkcal/hr۲۶،۲۰۰حداکثر دمای آب مدار گرمایشC°۹۰حداکثر دمای آب مدار آب گرمC°۶۳حداقل فشار آب راه اندازbar۰٫۱۵حداکثر ارتفاع پمپm.w.c۵ظرفیت منبع انب...

پکیج بوتان ورونا 24 بدون فن

0 ريال

شرحواحدمقدارظرفیت حرارتی ورودیkW۲۶٫۳ظرفیت حرارتی ورودیkcal/hr۲۲،۶۱۸ظرفیت حرارتی خروجیkW۲۴٫۴ظرفیت حرارتی خروجیkcal/hr۲۰،۹۸۴حداکثر دمای آب مدار گرمایشC°۹۰حداکثر دمای آب مدار آب گرمC°۶۰حداقل فشار آب راه اندازbar۰،۱۳حداکثر ارتفاع پمپm.w.c۵ظرفیت منبع انبس...

پکیج بوتان ورونا 24 فن دار

0 ريال

شرحواحدمقدارظرفیت حرارتی ورودیkW۲۶٫۳ظرفیت حرارتی ورودیkcal/hr۲۲،۶۱۸ظرفیت حرارتی خروجیkW۲۴٫۴ظرفیت حرارتی خروجیkcal/hr۲۰،۹۸۴حداکثر دمای آب مدار گرمایشC°۹۰حداکثر دمای آب مدار آب گرمC°۶۰حداقل فشار آب راه اندازbar۰،۱۳حداکثر ارتفاع پمپm.w.c۵ظرفیت منبع انبس...

نمایش 1 تا 9 از 17 (2 صفحه)