ایران رادیاتور

رادیاتور پنلی ایران رادیاتور 100 سانتی

4,800,000 ريال

 مدل دستگاهIran Radiator - Panelنوعپنلیجنسفولادیپوشش سطحرنگ اپوکسیموقعیت نصب دستگاهزمینیظرفیت حرارتی - Kcal/h1650ظرفیت گرمایشی - BTU/h-ظرفیت گرمایشی Kw-ابعاد - mm555x120x600وزن - Kg-کشور سازندهایرانگارانتیگروه صنعتی ایران رادیاتورمدت گارانتی10 س...

رادیاتور پنلی ایران رادیاتور 120 سانتی

5,760,000 ريال

 مدل دستگاهIran Radiator - Panelنوعپنلیجنسفولادیپوشش سطحرنگ اپوکسیموقعیت نصب دستگاهزمینیظرفیت حرارتی - Kcal/h1980ظرفیت گرمایشی - BTU/h-ظرفیت گرمایشی Kw-ابعاد - mm555x120x600وزن - Kg-کشور سازندهایرانگارانتیگروه صنعتی ایران رادیاتورمدت گارانتی10 س...

رادیاتور پنلی ایران رادیاتور 140 سانتی

6,720,000 ريال

 مدل دستگاهIran Radiator - Panelنوعپنلیجنسفولادیپوشش سطحرنگ اپوکسیموقعیت نصب دستگاهزمینیظرفیت حرارتی - Kcal/h2310ظرفیت گرمایشی - BTU/h-ظرفیت گرمایشی Kw-ابعاد - mm555x120x600وزن - Kg-کشور سازندهایرانگارانتیگروه صنعتی ایران رادیاتورمدت گارانتی10 س...

رادیاتور پنلی ایران رادیاتور 60 سانتی

2,880,000 ريال

 مدل دستگاهIran Radiator - Panelنوعپنلیجنسفولادیپوشش سطحرنگ اپوکسیموقعیت نصب دستگاهزمینیظرفیت حرارتی - Kcal/h990ظرفیت گرمایشی - BTU/h-ظرفیت گرمایشی Kw-ابعاد - mm555x120x600وزن - Kg-کشور سازندهایرانگارانتیگروه صنعتی ایران رادیاتورمدت گارانتی10 سا...

رادیاتور پنلی ایران رادیاتور 80 سانتی

3,840,000 ريال

 مدل دستگاهIran Radiator - Panelنوعپنلیجنسفولادیپوشش سطحرنگ اپوکسیموقعیت نصب دستگاهزمینیظرفیت حرارتی - Kcal/h1320ظرفیت گرمایشی - BTU/h-ظرفیت گرمایشی Kw-ابعاد - mm555x120x600وزن - Kg-کشور سازندهایرانگارانتیگروه صنعتی ایران رادیاتورمدت گارانتی10 س...

رادیاتورپره ای اکو ایران رادیاتور

495,000 ريال

  مدل دستگاهEco 500نوعپره ایجنسآلومینیومیپوشش سطحرنگ اپوکسیموقعیت نصب دستگاهزمینیظرفیت حرارتی - Kcal/h115ظرفیت گرمایشی - BTU/h456ظرفیت گرمایشی Kw0.133ظرفیت - Lit0.3ابعاد - mm568x80x63 (آکس 500)وزن - Kg0.85کانکشن ورودی - inch1کانکشن خروجی - ...

رادیاتورپره ای ترمو ایران رادیاتور

570,000 ريال

  مدل دستگاهTermocalorنوعپره ایجنسآلومینیومیپوشش سطحرنگ اپوکسیموقعیت نصب دستگاهزمینیتوان خروجی - Kw0.146ظرفیت حرارتی - Kcal/h126ظرفیت گرمایشی - BTU/h500ابعاد - mm580x90x61 آکس 500وزن - Kg1.35کانکشن ورودی - inch1کانکشن خروجی - inch1کشور سازن...

رادیاتورپره ای سولار ایران رادیاتور

745,000 ريال

 مدل دستگاهSolar 500نوعپره ایجنسآلومینیومیپوشش سطحرنگ اپوکسیموقعیت نصب دستگاهزمینیظرفیت حرارتی - Kcal/h158ظرفیت گرمایشی - BTU/h627ظرفیت گرمایشی Kw0.184ظرفیت - Lit0.46ابعاد - mm588x97x80 (آکس 500)وزن - Kg1.46کانکشن ورودی - inch1کانکشن خروجی - inc...

رادیاتورپره ای کال ایران رادیاتور

715,000 ريال

 مدل دستگاهKalنوعپره ایجنسآلومینیومیپوشش سطحرنگ اپوکسیظرفیت حرارتی - Kcal/h152ظرفیت گرمایشی - BTU/h603ظرفیت گرمایشی Kw0.177ظرفیت - Lit0.46ابعاد - mm579x97x80 (آکس 500)وزن - Kg0.5کشور سازندهایرانگارانتیگروه صنعتی ایران رادیاتورمدت گارانتی10 سال...

نمایش 1 تا 9 از 20 (3 صفحه)