اسپلیت گری آیکول اینورتر 12000

0 ريال
10 یا بیشتر 88 ريال 20 یا بیشتر 77 ريال
موجودی: In Stock
تولید کننده:گری
کد محصول: Gree Icool 12H1

خلاصه توضیحات

مدل (پنل داخلی)iCool-H12H1/Pمدل (پنل خارجی)iCool-H12H1/Mبرندگرینوعکولر گازی اسپلیت دیواریعملکردسرمایشی-گرمایشیمنبع برق V/Ø/Hz۲۲۰/۱/۵۰ظرفیت سرمایش (BTU/h)۱۱۹۴۲ظرفیت گرمایش (BTU/h)۱۲۵۲۲برق ورودی  سرمایش/گرمایش(KW)۰.۹۸۹/۱.۰۸۴سایز کابل برق اصلی تا...
+
مدل (پنل داخلی)iCool-H12H1/P
مدل (پنل خارجی)iCool-H12H1/M
برندگری
نوعکولر گازی اسپلیت دیواری
عملکردسرمایشی-گرمایشی
منبع برق V/Ø/Hz۲۲۰/۱/۵۰
ظرفیت سرمایش (BTU/h)۱۱۹۴۲
ظرفیت گرمایش (BTU/h)۱۲۵۲۲
برق ورودی  سرمایش/گرمایش(KW)۰.۹۸۹/۱.۰۸۴
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲)۳×۱.۵
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی)پنل خارجی
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W)۳.۲۳
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W)۳.۷۱
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A)۵.۰/۵.۲
برچسب انرژیA
اینورتردارد
رطوبت زدایی (l/h)۱.۴
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A))۴۲/۳۹/۳۳/۲۶
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A))۵۳
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h)۶۶۰
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm)۲۸۹/۸۴۵/۲۰۹
وزن پنل داخلی (kg)۱۰
ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm)۵۴۰/۷۷۶/۳۲۰
وزن پنل خارجی (kg)۲۹
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm)۹.۵۲/۶.۳۵
حداکثر طول لوله کشی (m)۲۰
تفاوت ارتفاع (m)۱۰
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ایمعتدل
دامنه کار در حالت سرمایش (oC)۴۳تا-۱۵
دامنه کار در حالت گرمایش (oC)۲۴تا-۲۲
مبردR410
نوع کمپرسورروتاری

 

مدل (پنل داخلی)iCool-H18H1/P
مدل (پنل خارجی)iCool-H18H1/M
برندگری
نوعکولر گازی اسپلیت دیواری
عملکردسرمایشی-گرمایشی
منبع برق V/Ø/Hz۲۲۰/۱/۵۰
ظرفیت سرمایش (BTU/h)۱۷۵۰۴
ظرفیت گرمایش (BTU/h)۱۷۹۹۸
برق ورودی  سرمایش/گرمایش(KW)۱.۴۱/۱.۵۸
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲)۳×۱.۵
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی)پنل خارجی
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W)۳.۲۵
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W)۳.۷۴
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A)۶.۳/۷.۰
برچسب انرژیA
اینورتردارد
رطوبت زدایی (l/h)۱.۸
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A))۴۶/۴۲/۳۹/۳۶
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A))۵۶
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h)۸۰۰
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm)۳۰۰/۹۷۰/۲۲۴
وزن پنل داخلی (kg)۱۳.۵
ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm)۷۰۰/۹۵۵/۳۹۶
وزن پنل خارجی (kg)۴۵
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm)۱۲.۸/۶.۳۵
حداکثر طول لوله کشی (m)۲۵
تفاوت ارتفاع (m)۱۰
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ایمعتدل
دامنه کار در حالت سرمایش (oC)۴۳تا-۱۵
دامنه کار در حالت گرمایش (oC)۲۴تا-۲۲
مبردR410
نوع کمپرسورروتاری

 

مدل (پنل داخلی)iCool-H24H1/P
مدل (پنل خارجی)iCool-H24H1/M
برندگری
نوعکولر گازی اسپلیت دیواری
عملکردسرمایشی-گرمایشی
منبع برق V/Ø/Hz۲۲۰/۱/۵۰
ظرفیت سرمایش (BTU/h)۲۲۸۶۰
ظرفیت گرمایش (BTU/h)۲۴۷۳۷
برق ورودی  سرمایش/گرمایش(KW)۱.۹۴/۱.۸۷
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲)۳×۲.۵
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی)پنل خارجی
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W)۳.۵۷
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W)۳.۷۳
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A)۸.۶۳/۸.۳۲
برچسب انرژیA
اینورتردارد
رطوبت زدایی (l/h)۲.۴
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A))۴۸/۴۵/۴۲/۳۹
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A))۶۰
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h)۱۱۵۰
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm)۳۲۵/۱۰۷۸/۲۴۶
وزن پنل داخلی (kg)۱۷
ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm)۷۰۰/۹۵۵/۳۹۶
وزن پنل خارجی (kg)۵۳
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm)۱۵.۸۸/۶.۳۵
حداکثر طول لوله کشی (m)۲۵
تفاوت ارتفاع (m)۱۰
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ایمعتدل
دامنه کار در حالت سرمایش (oC)۴۳تا-۱۵
دامنه کار در حالت گرمایش (oC)۲۴تا-۲۲
مبردR410
نوع کمپرسورروتاری

نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید

محصولات پرفروش

0 ريال
0 ريال
0 ريال
0 ريال
0 ريال
0 ريال