پرتابل گری C4matic

پرتابل گری C4matic

19,000,000 ريال
موجودی: در انبار

مدلC4`MATIC-H12H1برندگرینوعکولر گازی قابل حمل (پرتابل)عملکردسرمایشی-گرمایشیمنبع برق V/Ø/Hz۲۲۰/۱/۵۰ظرفیت سرمایش (BTU/h)۱۲۰۱۰ظرفیت گرمایش (BTU/h)۱۲۰۱۰برق ورودی  سرمایش/گرمایش(KW)۱.۲/۱.۳راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W)۲.۶۱ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W)۲.۸۵جریان کارکرد ((سرمایش/گرمایش)) (A)۵.۵/۶.۰برچسب انرژیBاینورترنداردرطوبت زدایی (l/h)۱.۶صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A))۵۳/۵۱/۴۹میزان گردش ...

- +