تخفيف

اسپلیت گری ارفورماتیک 12000

24,350,000 ريال 26,100,000 ريال -7%

مدل دستگاهR4'Matic-H12H1 - Greeکاربریسرمایش و گرمایشبرچسب مصرف انرژیBموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)نداردگاز مبردR410ظرفیت سرمایشی - BTU/h12000ظرفیت گرمایشی - BTU/h11600ظرفیت سرمایشی - تن1نوع برق مصرفیتک...

تخفيف

اسپلیت گری ارفورماتیک 18000

32,450,000 ريال 34,700,000 ريال -6%

مدل دستگاهR4'Matic-H12H1 - Greeکاربریسرمایش و گرمایشبرچسب مصرف انرژیBموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)نداردگاز مبردR410ظرفیت سرمایشی - BTU/h18000ظرفیت گرمایشی - BTU/h11600ظرفیت سرمایشی - تن1نوع برق مصرفیتک...

تخفيف

اسپلیت گری ارفورماتیک 24000

36,950,000 ريال 39,500,000 ريال -6%

مدل دستگاهR4'Matic-H12H1 - Greeکاربریسرمایش و گرمایشبرچسب مصرف انرژیBموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)نداردگاز مبردR410ظرفیت سرمایشی - BTU/h24000ظرفیت گرمایشی - BTU/h11600ظرفیت سرمایشی - تن1نوع برق مصرفیتک...

تخفيف

اسپلیت گری ارفورماتیک 9000

22,150,000 ريال 23,700,000 ريال -7%

مدل دستگاهR4'Matic-H12H1 - Greeکاربریسرمایش و گرمایشبرچسب مصرف انرژیBموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)نداردگاز مبردR410ظرفیت سرمایشی - BTU/h12000ظرفیت گرمایشی - BTU/h11600ظرفیت سرمایشی - تن1نوع برق مصرفیتک...

تخفيف

اسپلیت اجنرال سرد حاره ای 12000

24,500,000 ريال 26,200,000 ريال -6%

مدل دستگاهASGS12AUC-OGENERALبرچسب مصرف انرژیBموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردحاره اینوع کمپرسورپیستونیکیت اینورتر (کم مصرف)نداردگاز مبردR22ظرفیت سرمایشی - BTU/h12000نوع برق مصرفیتک فاز - 220 ولتجریان برق مصرفی - Amp7~6کشور سازندهتایلندگارانتیشرکت ...

تخفيف

اسپلیت اجنرال معمولی 12000

22,900,000 ريال 24,500,000 ريال -7%

برچسب مصرف انرژیBموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدل و حاره اینوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)نداردگاز مبردR22ظرفیت سرمایشی - BTU/h12000نوع برق مصرفیتک فاز - 220 ولتجریان برق مصرفی - Amp6~5کشور سازندهتایلندگارانتیشرکت نیامدت گارانتی24 ماه ...

تخفيف

اسپلیت اجنرال پنجره ای 18000

14,800,000 ريال 15,800,000 ريال -6%

مدلAXGS18AUTHبرنداجنرالنوعکولر گازی پنجره ایعملکردسرمایشیمنبع برق V/Ø/Hz۲۲۰/۱/۵۰ظرفیت سرمایش (BTU/h)۱۷۱۰۰برق ورودی سرمایش (KW)۱.۷۸راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W)۲.۸۱جریان کارکرد ((سرمایش)) (A)۸.۴برچسب انرژیBاینورترنداردرطوبت زدایی (l/h)۲میزان گردش ه...

تخفيف

اسپلیت اجنرال پنجره ای 24000

16,800,000 ريال 18,000,000 ريال -7%

مدلAXGS18AUTHبرنداجنرالنوعکولر گازی پنجره ایعملکردسرمایشیمنبع برق V/Ø/Hz۲۲۰/۱/۵۰ظرفیت سرمایش (BTU/h)23170برق ورودی سرمایش (KW)۱.۷۸راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W)۲.۸۱جریان کارکرد ((سرمایش)) (A)۸.۴برچسب انرژیBاینورترنداردرطوبت زدایی (l/h)۲میزان گردش ه...

تخفيف

اسپلیت اجنرال سرد 18000

36,000,000 ريال 38,500,000 ريال -6%

   برچسب مصرف انرژیBموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدل و حاره اینوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)نداردگاز مبردR22ظرفیت سرمایشی - BTU/h18000نوع برق مصرفیتک فاز - 220 ولتجریان برق مصرفی - Amp9~8کشور سازندهتایلندگارانتیشرکت نیامدت گ...

نمایش 1 تا 9 از 65 (8 صفحه)